KKPH! kyselytunti valtuutetuille 26.10.2016 Balderin salissa

Tapahtuman videot julkaistaan tässä sitä mukaan kuin valmistuvat [avaa koko ruudulle HD1080p] (katselulinkki ja latauslinkki ”lue lisää” -alta):

Paneeli, kysymyksiä ja keskustelua

KKPH! kysymyksiä ja keskustelua 26.10.2016,

paneelissa:
• Susanna Lappalainen • Mari Helín • Samuli Saarinen • Jukka-Pekka Flander • Anni Sinnemäki • Eki Karlsson • Tom Selänniemi • Eeva Kuuluvainen

lue lisää

aloitussanat

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! kyselytunnin aloitussanat Riitta Korhonen ja Helsingin kaupungin valtuuston puheenjohtaja Mari Puoskari – 26.10.2016 Balderin salissa.

lue lisää

Turun esimerkki

Turun kaupungin ylläpitopäällikkö Mari Helín ja suunnittelija Samuli Saarinen kertovat Turun vaiheita kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi.

lue lisää

Kuntalaisaloitteen luovutus 30.11.2016 Helsingin kaupungin valtuustolle

Miksi ei?

Kaupungin itsemääräämisoikeus menee

OLETUS VÄÄRÄ – Tukholmaan ei voi verrata tre_kronor

Suomen mallissa kaikki kansallista kaupunkipuistoa koskevat päätökset tehdään normaaliin tapaan kaupunginhallituksessa ja valtuustossa

Byrokratia lisääntyy

PÄINVASTOIN

kun kaupunki keventää organisaatiotaan niin kaupunkiympäristö -toimiala ottaa vastuun – byrokratia vähenee

olemassa-olevat selvitykset ja suunnitelmat voidaan hyödyntää puiston käyttö- ja hoitosuunnitelmassa

Ei imagoarvoa Helsingille

TOSIASIASSA:

Helsinki pääsee muiden kunniakkaiden kaupunkipuistojen perheeseen

Hämeenlinna, Turku, Kotka, Forssa, Heinola, Pori, Porvoo, Hanko, kansallisten kaupunkipuistojen lista vain kasvaa tulevina vuosina

Kaupungin kehittäminen vaikeutuu

HELPOTTUU

Helsinkiläisten luottamus lisääntyy

kaavoitus selkeytyy

Miksi joo?

kestävä kehitys, kaupunkipuistoverkosto on ainutlaatuinen maailmassa, sosiaalista vaikuttavuutta, sosiaalinen innovaatio, ihmisten kotouttamista, kasvatuksellinen innovaatio, helpottaa juurtumista, osaksi kiehtovaa tarinaa, kestävän kaupunkikehityksen ja ekomatkailun edelläkävijä, uudet asukkaat kytkeytyvät sukupolvien ketjuun, kaupunki saa sielun

Miksi kansallinen kaupunkipuisto?
Kansallisten kaupunkipuistojen avulla vaalitaan kaupunkiympäristöjen arvokkainta luonto- ja kulttuuriperintöä eheinä kokonaisuuksina. Kansallisen kaupunkipuiston avulla on mahdollista vahvistaa kaupungin omaa identiteettiä ja kertoa kaupungin oma ainutlaatuinen kertomus. Lue yhteenveto liikkeen tavoitteista
Miksi nyt
Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden sekä kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus – kaupunkilaisten yhteinen olohuone. Kansallinen kaupunkipuisto suojelee sitä, mikä on Helsingissä arvokkainta. Suomeen on perustettu jo kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Nyt on oikea aika perustaa sellainen myös Helsinkiin! Kansallinen kaupunkipuisto kertoo Helsingin tarinan Vantaanjokisuun pikkukaupungin kasvusta monimuotoista luontoa, kulttuuria ja historiaa kunnioittavaksi, viihtyisäksi ja elinvoimaiseksi pääkaupungiksi. Helsinki tekee parhaillaan kaupungille uutta yleiskaavaa. Kaavan valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä on syytä tehdä päätös Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!
Helsinkiin on mahdollista luoda poikkeuksellisen upea kansallinen kaupunkipuisto johtuen kaupungin keskustan sijainnista niemellä meren ympäröimänä. Kaupunkipuiston kokonaisuus muodostuisi helsinkiläisen saariston ja merenrantojen, Vantaanjoen ja kaupunkipurojen, puistojen ja luonnonmetsien sekä monipuolisten kulttuuriympäristöjen muodostamasta yhtenäisestä verkostosta. Uuden kaupunkipuiston on mahdollista liittyä merenrannalta myös naapurikaupunkien luontoalueille sekä viljelymaisemiin. Uudenmaan maakuntakaavassa on esitetty idea pääkaupunkiseudun viherkehästä, johon Helsingin kansallisen kaupunkipuiston avulla on mahdollista luoda luonnollinen yhteys. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen päämääränä on laaja idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kaupunkipuisto.
Perustaminen
Kansallinen kaupunkipuisto määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (9 luku). Kaupunkipuiston perustamishakemuksen tekee Helsingin kaupunki ja perustamisesta päättää Ympäristöministeriö. Kaupunkipuistojen neljä vaativaa kriteeriä koskevat sisältöä, laajuutta ja eheyttä, ekologisuutta ja jatkuvuutta sekä kaupunkikeskeisyyttä.
Miten edetä
  • Helsingin kansallisen kaupunkipuistoksi esitetään laajaa etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuvaa arvokkaista luonto- sekä kulttuuriympäristöistä koostuvaa aluetta
  • Ehdotus aluerajaukseksi:

Yleiskaava 2002:ssa on määritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävät alueet sekä maailmanperintökohteet. Esitämme näiden alueiden sulauttamista kansalliseen kaupunkipuistoon yhdessä arvokkaiden luontoaluekokonaisuuksien kanssa niiltä osin kuin kansalliselle kaupunkipuistolle vaaditut kriteerit täyttyvät. Muiden kaupunginosille tärkeiden alueiden kartoittaminen ja arvio alueiden soveltuvuudesta kansalliseen kaupunkipuistoon esitetään tehtäväksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, ympäristökeskuksen, muiden asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa.

Hankkeen tukijat: Sirpa Pietikäinen

Sirpa PietikäinenKaupunkipuutarhat ovat paikkoja, joissa luonnon ja kulttuurin kerrokset tulevat asukkaille näkyviksi.”

Lue Sirpan koko testimoniaali

Viherkäytävät sulkeutumassa
Ekologiset viherkäytävät mahdollistavat kasviston ja eläimistön siirtymisen sekä rikastumisen luontoalueilla. Helsingissä on vielä nykyisellään useita viherkäytäviä eli vihersormia: Keskuspuisto, Viikki-Kivikon vihersormi, Itä-Helsingin kulttuuripuisto, Vuosaaren vihersormi, Helsinkipuisto sekä läntinen vihersormi. Näiden lisäksi tarvitaan myös tärkeitä poikittaisia viheryhteyksiä. Jos kansallisen kaupunkipuiston perustamista viivytetään, voi tuleva täydennysrakentaminen katkaista tärkeitä ekologisia yhteyksiä. Esimerkiksi Helsinkipuisto on vaarassa katketa, jos tuoreen yleiskaavaluonnoksen mukainen rakentaminen toteutuisi (katso esimerkki kartalla).
Turismi
Helsinki on kiinnostunut lisäämään kaupungin houkuttelevuutta turismin kannalta. Kansallinen kaupunkipuisto (KKP) on erinomainen ja vaikuttava tapa tuoda painokkaammin esiin Helsingin hienoja luonto- ja kulttuuriympäristöjä. KKP on siten myös tehokas tapa markkinoida Helsinkiä kansainvälisesti. KKP-konsepti on saanut arvostetun European Garden Award -tunnuksen.

Ajankohtaista

KKPH!-kokous 29.3. klo 17-19 HTC:ssä

Tervetuloa KKPH!-kokoukseen keskiviikkona 29.3. klo 17- 19 Helsinki Think Companyyn, Vuorikatu 5. Käsittelemme ainakin seuraavia asioita: - Perustamisselvityksen aloitustilaisuuden (ALKUPAMAUS) suunnittelu - Suomi100-YHDESSÄ osallisuuspilottihankkeen toteuttaminen -...

lue lisää

Kaupunginjohtaja asetti perustamisselvitystyön ohjausryhmän

päätöksellään 15.3.2017 (johtajisto) Ohjausryhmän jäsenet ovat: Mikko Aho pj. virastopäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto Raimo K. Saarinen kaupungininsinööri, rakennusvirasto Esa Nikunen ympäristöjohtaja, ympäristökeskus Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja,...

lue lisää

Yksimielinen päätös valtuustolta

Kaupunginvaltuusto teki historiallisen päätöksen, yksimielisesti valmistella selvitystä kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin! Valtuusto päätti käynnistää 22.2.2017 perustamisselvityksen vuoden 2017 aikana. Valtuusto edellyttää lisäksi kyselyä...

lue lisää

TULE TEKEMÄÄN KKPH!-HISTORIAA KE 22.2.

Keskiviikkon 22.2. klo 18 valtuuston kokouksessa keskustellaan ja päätetään KKPH!-valtuustoaloitteesta. Odottelu on vaatinut suurta kärsivällisyyttä niin valtuutetuilta kuin meiltä kaikilta. Neljässä edellisessä kokouksessa KKPH!-aloite oli asialistalla, ja jäi muiden...

lue lisää

KKPH!-aloite taas valtuustossa ke 15.2.

klo 18 alkavassa kokouksessa. Kokoonnumme Cafe Engelissä noin klo 18.30 ja siirrymme valtuuston lehterille kokouksen kuluessa, arviolta klo 19-19.30. Tervetuloa jännittämään päätöksentekoa - ja kokouksessa käytettävää tietojärjestelmää, joka ei saa enää kaatua...

lue lisää

KKPH!-valtuustoaloite valtuuston käsittelyssä ke 1.2.

Tässä esityslista. KKPH!-aloite on asia numero 35 http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2017&ls=11&doc=Kanslia_2017-02-01_Kvsto_2_El Tervetuloa seuraamaan valtuustosalin lehteriltä...

lue lisää

KKPH!-kuntalaisaloite luovutettiin valtuustoryhmille

Kaupungintalolla keskiviikkona 30.11. ennen valtuuston kokousta. Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut yhteensä 7 304 henkilöä, joista helsinkiläisiä 6 334 ja muita tukijoita 970. Kiitos kaikille kuntalaisaloitteen allekirjoittajille tuesta ja...

lue lisää

KKPH!-kokous torstaina 24.11. klo 18.30 – 20.30

Kokous pidetään Kirjasto 10:ssä  Elielinaukio 2G, Urban Office  http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kirjasto_10/Palvelut Asioina ainakin: - valtuutettujen kontaktointi, - aineiston jakaminen heille, - kuntalaisaloitteen luovuttaminen,...

lue lisää

ma 4.5. pidettiin keskustelutilaisuus Lapinlahden sairaalassa: KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON MAHDOLLISUUDET HELSINGILLE JA SEN ASUKKAILLE

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto? Jukka-Pekka Flander, Ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö Biokulttuurinen monimuotoisuus kaupungissa – mitä ja ketä varten? Kati Vierikko, Ympäristötieteiden tohtori ja biologi, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos Muiden kaupunkien kokemuksia kansallisesta kaupunkipuistosta Porvoon kaupunkisuunnittelun päällikkö Eero Löytönen Yhteistyössä www.lapinlahdenlahde.fi.