Tietoa kansallisesta kaupunkipuistosta päättäjille

Tälle sivulle on koottu Helsingin päättäjiä varten tietoa kansallisesta kaupunkipuistosta

Valtuustoaloite Kansallisesta kaupunkipuistosta 25.5.2016, Aloitteen on allekirjoittanut 54 valtuutettua. Se käsitellään valtuustossa 30.11.2016.

Muistio kansallisia kaupunkipuistoja koskevista määräyksistä ja päätäntävallasta (7.3.2016)
Kysymykset: Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike.
Vastaukset: ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ja hallintoneuvos Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö

KKPH!-yhteenveto, paivitetty-12-9-2016jossa yhteenveto Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!- liikkeen tavoitteista ja tilannekatsauksesta sekä tekstissä viitatut liitteet:
LIITE 1 European Garden award 2014
LIITE 2 KKP määräykset ja päätäntävalta muistio 7.3.2016
LIITE 3 Valtuustoaloite 25.5.2016
LIITE 4 Yhdistysten yleiskaavalausunto
LIITE-5-allekirjoittaneet-12-9-2016
KKP_kansi_ch2-2.pdf

LIITE 6 Kuntalaisaloite

 


LIITE 7 Suomi100 hakemus

 


Yhdistysten yleiskaava-aloite

Kaupunginosayhdistysten ja muiden yhteisöjen lausunto yleiskaavaluonnokseen. Lausunnossa esitetään, että Helsingin kaupunki tekee perustamisselvityksen kansallisesta kaupunkipuistosta ja päätöksen puiston perustamisesta. Aloitetta tukee 79 yhteisöä, allekirjoittaneet 12-9-2016 mennessä.

Ympäristöministeriön sivuilla tietoa kansallisesta kaupunkipuistosta, mm. ajantasainen lista jo perustetuista kaupunkipuistoista