kalenteri

2017
 • 22.2 valtuusto teki yksimielisen päätöksen selvittää kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin!
 • 15.3 Kaupunki perustaa ohjaus ja työryhmän selvitystyölle jossa KKPH! -liike aktiivisesti mukana
 • 20.5 Kampissa, kaupunkilaiset valitsivat omat kulttuuri-, luonto- ja deittikohteensa
 • 12.6 Helsinkipäivänä selvitystyön alkupamaus Balderin salissa
 • 28.9 I työpaja, LUONTO ja MAISEMA
 • 15.10 – 17.12 karttakysely Helsinkiläisille
 • 26.10 II työpaja, HISTORIA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖT
 • 23.11 III työpaja, ELÄMYKSIA, KOKEMUKSIA JA HYVINVOINTIA
2018
 • 11.1 IV työpaja, SUUNNITTELU- JA TARKASTELUALUEET
 • kaupunginosayhdistykset ja tärkeät muut sidosryhmät kommentoivat työryhmäluonnoksia
 • maaliskuu V työpaja, KASVUALUSTA UUDELLE KAUPUNKIKULTTUURILLE
 • toukokuu, esiselvitys valmistuu
 • lautakuntakäsittely: päätös säilytettävistä arvoista ja alusta rajaus
 • Kaupungin työryhmän selvitys esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle
 • Kaupunginvaltuutetut tekevät päätöksen puiston perustamisesta
2019
 • Jos valtuuston päätös on myötämielinen, tekee kaupunki käyttö- ja hoitosuunnitelman sekä hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta
 • Ympäristöministeriö hyväksyy kaupungin hakemuksen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman

Katso koko kalenteri täältä

Millainen olisi Helsingin kansallinen kaupunkipuisto?
• karttakysely netissä, vaikuta 17.12.2017 asti

ajankohtaista, 3 viimeisintä – katso kaikki

KKPH!-kokous torstaina 7.12. klo 17-19

Rikhardinkadun kirjastossa lukusalissa, Rikhardinkatu 3 Kokous on avoin kaikille kiinnostuneille. Tervetuloa! Kokouksessa käydään läpi kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön tilannekatsaus, sovitaan kaupungin kkp-työryhmän kokoukseen (14.12.)  ja 4....

lue lisää

Ensimmäisen ja toisen Kkp-työpajan yhteenvedot ilmestyneet

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön 1. asiantuntijatyöpajan  alustukset ja tuloksien yhteenveto. Ensimmäisen työpajan teemana oli luonto ja maisema. Helsingin kaupunki järjesti tämän työpajan torstaina 28.9.2017  klo 13 - 15.45 Viikin ympäristötalossa....

lue lisää

KKPH!-kokous keskiviikkona 15.11.2017 klo 17.00

Vallilan kirjastossa,  Päijänteentie 5 Käsiteltäviä asioita: 1) Karttakysely auki 17.12. asti  https://app.maptionnaire.com/fi/3173 2) Apulaispormestari Anni Sinnemäen (7.11.) ja Pia Pakarisen (6.11.) tapaamisten tulokset - Lasten ja nuorten osallistuminen (Ruuti...

lue lisää

Miksi ei?

Kaupungin itsemääräämisoikeus menee

OLETUS VÄÄRÄ – Tukholmaan ei voi verrata tre_kronor

Suomen mallissa kaikki kansallista kaupunkipuistoa koskevat päätökset tehdään normaaliin tapaan kaupunginhallituksessa ja valtuustossa

Byrokratia lisääntyy

PÄINVASTOIN

kun kaupunki keventää organisaatiotaan niin kaupunkiympäristö -toimiala ottaa vastuun – byrokratia vähenee

olemassa-olevat selvitykset ja suunnitelmat voidaan hyödyntää puiston käyttö- ja hoitosuunnitelmassa

Ei imagoarvoa Helsingille

TOSIASIASSA:

Helsinki pääsee muiden kunniakkaiden kaupunkipuistojen perheeseen

Hämeenlinna, Turku, Kotka, Forssa, Heinola, Pori, Porvoo, Hanko, kansallisten kaupunkipuistojen lista vain kasvaa tulevina vuosina

Kaupungin kehittäminen vaikeutuu

HELPOTTUU

Helsinkiläisten luottamus lisääntyy

kaavoitus selkeytyy

Miksi joo?

kestävä kehitys, kaupunkipuistoverkosto on ainutlaatuinen maailmassa, sosiaalista vaikuttavuutta, sosiaalinen innovaatio, ihmisten kotouttamista, kasvatuksellinen innovaatio, helpottaa juurtumista, osaksi kiehtovaa tarinaa, kestävän kaupunkikehityksen ja ekomatkailun edelläkävijä, uudet asukkaat kytkeytyvät sukupolvien ketjuun, kaupunki saa sielun

Miksi kansallinen kaupunkipuisto?
Kansallisten kaupunkipuistojen avulla vaalitaan kaupunkiympäristöjen arvokkainta luonto- ja kulttuuriperintöä eheinä kokonaisuuksina. Kansallisen kaupunkipuiston avulla on mahdollista vahvistaa kaupungin omaa identiteettiä ja kertoa kaupungin oma ainutlaatuinen kertomus. Lue yhteenveto liikkeen tavoitteista
Miksi nyt
Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden sekä kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus – kaupunkilaisten yhteinen olohuone. Kansallinen kaupunkipuisto suojelee sitä, mikä on Helsingissä arvokkainta. Suomeen on perustettu jo kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Nyt on oikea aika perustaa sellainen myös Helsinkiin! Kansallinen kaupunkipuisto kertoo Helsingin tarinan Vantaanjokisuun pikkukaupungin kasvusta monimuotoista luontoa, kulttuuria ja historiaa kunnioittavaksi, viihtyisäksi ja elinvoimaiseksi pääkaupungiksi. Helsinki tekee parhaillaan kaupungille uutta yleiskaavaa. Kaavan valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä on syytä tehdä päätös Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!
Helsinkiin on mahdollista luoda poikkeuksellisen upea kansallinen kaupunkipuisto johtuen kaupungin keskustan sijainnista niemellä meren ympäröimänä. Kaupunkipuiston kokonaisuus muodostuisi helsinkiläisen saariston ja merenrantojen, Vantaanjoen ja kaupunkipurojen, puistojen ja luonnonmetsien sekä monipuolisten kulttuuriympäristöjen muodostamasta yhtenäisestä verkostosta. Uuden kaupunkipuiston on mahdollista liittyä merenrannalta myös naapurikaupunkien luontoalueille sekä viljelymaisemiin. Uudenmaan maakuntakaavassa on esitetty idea pääkaupunkiseudun viherkehästä, johon Helsingin kansallisen kaupunkipuiston avulla on mahdollista luoda luonnollinen yhteys. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen päämääränä on laaja idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kaupunkipuisto.
Perustaminen
Kansallinen kaupunkipuisto määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (9 luku). Kaupunkipuiston perustamishakemuksen tekee Helsingin kaupunki ja perustamisesta päättää Ympäristöministeriö. Kaupunkipuistojen neljä vaativaa kriteeriä koskevat sisältöä, laajuutta ja eheyttä, ekologisuutta ja jatkuvuutta sekä kaupunkikeskeisyyttä.
Miten edetä
 • Helsingin kansallisen kaupunkipuistoksi esitetään laajaa etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuvaa arvokkaista luonto- sekä kulttuuriympäristöistä koostuvaa aluetta
 • Ehdotus aluerajaukseksi:

Yleiskaava 2002:ssa on määritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävät alueet sekä maailmanperintökohteet. Esitämme näiden alueiden sulauttamista kansalliseen kaupunkipuistoon yhdessä arvokkaiden luontoaluekokonaisuuksien kanssa niiltä osin kuin kansalliselle kaupunkipuistolle vaaditut kriteerit täyttyvät. Muiden kaupunginosille tärkeiden alueiden kartoittaminen ja arvio alueiden soveltuvuudesta kansalliseen kaupunkipuistoon esitetään tehtäväksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, ympäristökeskuksen, muiden asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa.

Hankkeen tukijat: Sirpa Pietikäinen

Sirpa PietikäinenKaupunkipuutarhat ovat paikkoja, joissa luonnon ja kulttuurin kerrokset tulevat asukkaille näkyviksi.”

Lue Sirpan koko testimoniaali

Viherkäytävät sulkeutumassa
Ekologiset viherkäytävät mahdollistavat kasviston ja eläimistön siirtymisen sekä rikastumisen luontoalueilla. Helsingissä on vielä nykyisellään useita viherkäytäviä eli vihersormia: Keskuspuisto, Viikki-Kivikon vihersormi, Itä-Helsingin kulttuuripuisto, Vuosaaren vihersormi, Helsinkipuisto sekä läntinen vihersormi. Näiden lisäksi tarvitaan myös tärkeitä poikittaisia viheryhteyksiä. Jos kansallisen kaupunkipuiston perustamista viivytetään, voi tuleva täydennysrakentaminen katkaista tärkeitä ekologisia yhteyksiä. Esimerkiksi Helsinkipuisto on vaarassa katketa, jos tuoreen yleiskaavaluonnoksen mukainen rakentaminen toteutuisi (katso esimerkki kartalla).
Turismi
Helsinki on kiinnostunut lisäämään kaupungin houkuttelevuutta turismin kannalta. Kansallinen kaupunkipuisto (KKP) on erinomainen ja vaikuttava tapa tuoda painokkaammin esiin Helsingin hienoja luonto- ja kulttuuriympäristöjä. KKP on siten myös tehokas tapa markkinoida Helsinkiä kansainvälisesti. KKP-konsepti on saanut arvostetun European Garden Award -tunnuksen.

Selvitystyön alkupamaus

Balderin sali 12.6.2017

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto ja miten sellaisen perustamista Helsinkiin tullaan selvittämään? Helsinkipäivänä 12.6.2017 järjestetyssä tilaisuudessa käynnistettiin selvitystyön tekeminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa ja kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä asiasta.

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Kaupunkipuistotaideteoslahja

20.5.2017 kaupunkilaiset valitsivat  Helsingin kartalta omat kulttuuri-, luonto-, ja deittikohteensa yhdessä kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! liikkeen kanssa.

Tästä pääset tarkastelemaan toimintaamme vuosina 2015-2016

Uutiskirjeitämme selaat täällä