Maanantaina 11.5.2015 klo 18.00-20.30
Paikka: Helsinki Think Company, Vuorikatu 5, Kaisaniemi

Työpajan vetää fasilitaattori Eeva Kuuluvainen yhteistyössä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -ryhmän kanssa

Mikä kansallinen kaupunkipuisto?

Kaupungin tarina + Luonnon monimuotoisuus + Viherkeidas kaikille

Kansallinen kaupunkipuisto on kaupunkiluonnon, puistojen, virkistysalueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen sekä maisemakulttuurin kannalta tärkeiden alueiden yhdessä muodostama kokonaisuus. Nämä alueet muodostavat kaupunkilaisille ”yhteisen olohuoneen” kytkeytyen toisiinsa sini-viheryhteyksin sekä rakennetun kulttuuriympäristön välityksellä. Suomessa on perustettu jo 8 kansallista kaupunkipuistoa, joiden sivuilta löytyy lisätietoa toteutuksesta.

Kansallinen kaupunkipuisto -malli on vuorovaikutteinen lain suoma demokraattinen mahdollisuus kaupungille toteuttaa asukaslähtöistä eheyttävää kaupunkisuunnittelua sisällyttämällä arvokkaat alueet kaupungin tehostuvaan yhdyskuntarakenteeseen.

 • Kansallinen Kaupunkipuisto Helsinkiin! – https://kaupunkipuisto.fi
 • Ympäristöministeriö – www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Kansalliset_kaupunkipuistot
 • Facebook: hae sivu ”Kaupunkipuisto Helsinkiin”Kuntalaisaloite

  Työpajan tarkoitus on kuntalaisaloitteen tekeminen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin. Yhdessä ideoimme sisällön, päätämme miten aloite viimeistellään ja viedään eteenpäin kaupungin päättäjille.

   

 • www.kuntalaisaloite.fi
 • Kuntalaki 28§TERVETULOA !

  Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -ryhmä

  seekall etusivu

  kansallinen.kaupunkipuisto@gmail.com