Selvitystyön alkupamaus • Balderin sali 12.6.2017

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto ja miten sellaisen perustamista Helsinkiin tullaan selvittämään? Helsinkipäivänä 12.6.2017 järjestetyssä tilaisuudessa käynnistettiin selvitystyön tekeminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa ja kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä asiasta.

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Katso video Helsinki kanavalla 54min

Kaupunkipuistotaideteoslahja

20.5.2017 kaupunkilaiset valitsivat  Helsingin kartalta omat kulttuuri-, luonto-, ja deittikohteensa yhdessä kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! liikkeen kanssa.

Ajankohtaista

Lehdistötiedote 24.6.2021

ASIA: Helsingin kaupunginhallituksen päätös 21.6.2021 koskien kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liike tervehtii ilolla Helsingin kaupunginhallituksen 21.6.2021 päätöstä jatkaa Helsingin kansallisen kaupunkipuiston...

lue lisää

KKPH! terveiset kaupunginhallitukselle

ASIA: Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen, Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet- asia pantiin pöydälle kaupunginhallituksen kokouksessa 14.6.2021 Me allekirjoittaneet tahot esitämme,...

lue lisää

KKPH! kyselytunti valtuutetuille 26.10.2016 Balderin salissa

Tapahtuman videot julkaistaan tässä sitä mukaan kuin valmistuvat [avaa koko ruudulle HD1080p] (katselulinkki ja latauslinkki ”lue lisää” -alta):

Paneeli, kysymyksiä ja keskustelua

KKPH! kysymyksiä ja keskustelua 26.10.2016,

paneelissa:
• Susanna Lappalainen • Mari Helín • Samuli Saarinen • Jukka-Pekka Flander • Anni Sinnemäki • Eki Karlsson • Tom Selänniemi • Eeva Kuuluvainen

lue lisää

aloitussanat

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! kyselytunnin aloitussanat Riitta Korhonen ja Helsingin kaupungin valtuuston puheenjohtaja Mari Puoskari – 26.10.2016 Balderin salissa.

lue lisää

Turun esimerkki

Turun kaupungin ylläpitopäällikkö Mari Helín ja suunnittelija Samuli Saarinen kertovat Turun vaiheita kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi.

lue lisää

Kuntalaisaloitteen luovutus 30.11.2016 Helsingin kaupungin valtuustolle

Miksi ei?

Kaupungin itsemääräämisoikeus menee

OLETUS VÄÄRÄ – Tukholmaan ei voi verrata tre_kronor

Suomen mallissa kaikki kansallista kaupunkipuistoa koskevat päätökset tehdään normaaliin tapaan kaupunginhallituksessa ja valtuustossa

Byrokratia lisääntyy

PÄINVASTOIN

kun kaupunki keventää organisaatiotaan niin kaupunkiympäristö -toimiala ottaa vastuun – byrokratia vähenee

olemassa-olevat selvitykset ja suunnitelmat voidaan hyödyntää puiston käyttö- ja hoitosuunnitelmassa

Ei imagoarvoa Helsingille

TOSIASIASSA:

Helsinki pääsee muiden kunniakkaiden kaupunkipuistojen perheeseen

Hämeenlinna, Turku, Kotka, Forssa, Heinola, Pori, Porvoo, Hanko, kansallisten kaupunkipuistojen lista vain kasvaa tulevina vuosina

Kaupungin kehittäminen vaikeutuu

HELPOTTUU

Helsinkiläisten luottamus lisääntyy

kaavoitus selkeytyy

Miksi joo?

kestävä kehitys, kaupunkipuistoverkosto on ainutlaatuinen maailmassa, sosiaalista vaikuttavuutta, sosiaalinen innovaatio, ihmisten kotouttamista, kasvatuksellinen innovaatio, helpottaa juurtumista, osaksi kiehtovaa tarinaa, kestävän kaupunkikehityksen ja ekomatkailun edelläkävijä, uudet asukkaat kytkeytyvät sukupolvien ketjuun, kaupunki saa sielun

Miksi kansallinen kaupunkipuisto?
Kansallisten kaupunkipuistojen avulla vaalitaan kaupunkiympäristöjen arvokkainta luonto- ja kulttuuriperintöä eheinä kokonaisuuksina. Kansallisen kaupunkipuiston avulla on mahdollista vahvistaa kaupungin omaa identiteettiä ja kertoa kaupungin oma ainutlaatuinen kertomus. Lue yhteenveto liikkeen tavoitteista
Miksi nyt
Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden sekä kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus – kaupunkilaisten yhteinen olohuone. Kansallinen kaupunkipuisto suojelee sitä, mikä on Helsingissä arvokkainta. Suomeen on perustettu jo kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Nyt on oikea aika perustaa sellainen myös Helsinkiin! Kansallinen kaupunkipuisto kertoo Helsingin tarinan Vantaanjokisuun pikkukaupungin kasvusta monimuotoista luontoa, kulttuuria ja historiaa kunnioittavaksi, viihtyisäksi ja elinvoimaiseksi pääkaupungiksi. Helsinki tekee parhaillaan kaupungille uutta yleiskaavaa. Kaavan valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä on syytä tehdä päätös Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!
Helsinkiin on mahdollista luoda poikkeuksellisen upea kansallinen kaupunkipuisto johtuen kaupungin keskustan sijainnista niemellä meren ympäröimänä. Kaupunkipuiston kokonaisuus muodostuisi helsinkiläisen saariston ja merenrantojen, Vantaanjoen ja kaupunkipurojen, puistojen ja luonnonmetsien sekä monipuolisten kulttuuriympäristöjen muodostamasta yhtenäisestä verkostosta. Uuden kaupunkipuiston on mahdollista liittyä merenrannalta myös naapurikaupunkien luontoalueille sekä viljelymaisemiin. Uudenmaan maakuntakaavassa on esitetty idea pääkaupunkiseudun viherkehästä, johon Helsingin kansallisen kaupunkipuiston avulla on mahdollista luoda luonnollinen yhteys. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen päämääränä on laaja idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva urbaani uuden ajan kaupunkipuisto.
Perustaminen
Kansallinen kaupunkipuisto määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (9 luku). Kaupunkipuiston perustamishakemuksen tekee Helsingin kaupunki ja perustamisesta päättää Ympäristöministeriö. Kaupunkipuistojen neljä vaativaa kriteeriä koskevat sisältöä, laajuutta ja eheyttä, ekologisuutta ja jatkuvuutta sekä kaupunkikeskeisyyttä.
Miten edetä
  • Helsingin kansallisen kaupunkipuistoksi esitetään laajaa etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuvaa arvokkaista luonto- sekä kulttuuriympäristöistä koostuvaa aluetta
  • Ehdotus aluerajaukseksi:

Yleiskaava 2002:ssa on määritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävät alueet sekä maailmanperintökohteet. Esitämme näiden alueiden sulauttamista kansalliseen kaupunkipuistoon yhdessä arvokkaiden luontoaluekokonaisuuksien kanssa niiltä osin kuin kansalliselle kaupunkipuistolle vaaditut kriteerit täyttyvät. Muiden kaupunginosille tärkeiden alueiden kartoittaminen ja arvio alueiden soveltuvuudesta kansalliseen kaupunkipuistoon esitetään tehtäväksi yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, ympäristökeskuksen, muiden asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa.

Hankkeen tukijat: Sirpa Pietikäinen

Sirpa PietikäinenKaupunkipuutarhat ovat paikkoja, joissa luonnon ja kulttuurin kerrokset tulevat asukkaille näkyviksi.”

Lue Sirpan koko testimoniaali

Viherkäytävät sulkeutumassa
Ekologiset viherkäytävät mahdollistavat kasviston ja eläimistön siirtymisen sekä rikastumisen luontoalueilla. Helsingissä on vielä nykyisellään useita viherkäytäviä eli vihersormia: Keskuspuisto, Viikki-Kivikon vihersormi, Itä-Helsingin kulttuuripuisto, Vuosaaren vihersormi, Helsinkipuisto sekä läntinen vihersormi. Näiden lisäksi tarvitaan myös tärkeitä poikittaisia viheryhteyksiä. Jos kansallisen kaupunkipuiston perustamista viivytetään, voi tuleva täydennysrakentaminen katkaista tärkeitä ekologisia yhteyksiä. Esimerkiksi Helsinkipuisto on vaarassa katketa, jos tuoreen yleiskaavaluonnoksen mukainen rakentaminen toteutuisi (katso esimerkki kartalla).
Turismi
Helsinki on kiinnostunut lisäämään kaupungin houkuttelevuutta turismin kannalta. Kansallinen kaupunkipuisto (KKP) on erinomainen ja vaikuttava tapa tuoda painokkaammin esiin Helsingin hienoja luonto- ja kulttuuriympäristöjä. KKP on siten myös tehokas tapa markkinoida Helsinkiä kansainvälisesti. KKP-konsepti on saanut arvostetun European Garden Award -tunnuksen.

ma 4.5. pidettiin keskustelutilaisuus Lapinlahden sairaalassa: KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON MAHDOLLISUUDET HELSINGILLE JA SEN ASUKKAILLE

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto? Jukka-Pekka Flander, Ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö Biokulttuurinen monimuotoisuus kaupungissa – mitä ja ketä varten? Kati Vierikko, Ympäristötieteiden tohtori ja biologi, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos Muiden kaupunkien kokemuksia kansallisesta kaupunkipuistosta Porvoon kaupunkisuunnittelun päällikkö Eero Löytönen Yhteistyössä www.lapinlahdenlahde.fi.