avut

Tässä linkkejä apuihin:

25.3.2015 (Mika) sovellus jossa voi kirjautua kontaktoimaan haluamansa kaupunginosan

kysely hankkeen seuraavaan suunnittelukokoukseen