Helsingin kaupunginosayhdistykset ry HELKA

Helka pitää kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin tärkeänä Kaupunkiympäristön toimialan virkamiesvalmistelu on esittämässä, että Helsinki luopuisi kansallisen kaupunkipuiston perustamisen ajatuksesta ja jatkaisi kaupungin rakentamista ja viheralueiden...

Suomen Latu

Kaupunkiympäristön toimialan virkamiesvalmistelu on esittämässä, että Helsinki luopuisi kansallisen kaupunkipuiston perustamisen ajatuksesta. Jos myös kaupunkisuunnittelulautakunta päätyy tällaiseen ratkaisuun, Suomen Ladun mielestä menetetään ainutlaatuinen tilaisuus...

Keskuspuistoryhmä

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Kaupunkiympäristölautakuntaan on tulossa esiselvitys kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin. Kaupunkiympäristötoimialan uutiskirjeen mukaan lautakunnalle esitetään, että Helsinkiin ei perusteta kansallista...

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Tämä kannanotto on lähetetty kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille 30.4. Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen tai varajäsen Lautakunta käsittelee kokouksessaan 5.5. kansallisen kaupunkipuiston esiselvitystä sekä siihen liittyvää taloudellisten vaikutusten...