Helsingin kaupunginosayhdistykset ry HELKA

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry HELKA

HELKA KANNATTAA KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON PERUSTAMISTA HELSINKIIN JA NYT ESISELVITYKSEN VALMISTUTTUA ETENEMISTÄ KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON VARSINAISEN PERUSTAMISSELVITYKSEN LAATIMISEEN.

Suomen Latu

SUOMEN LATU KANNATTAA KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON PERUSTAMISTA HELSINKIIN. KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON VALMISTELUA TULEE JATKAA LAAJAN VAIHTOEHDON (VE1) POHJALTA. SUOMEN ULKOILULLA ON SUURI MERKITYS KAUPUNKILAISTEN HYVINVOINTIIN. VIHERYMPÄRISTÖ MOTIVOI LIIKKUMAAN JA SIELLÄ OLESKELU KOHENTAA MIELIALAA.

Keskuspuistoryhmä

KESKUSPUISTORYHMÄ ESITTÄÄ, ETTÄ ESISELVITYKSESTÄ SIIRRYTÄÄN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON VARSINAISEN PERUSTAMISSELVITYKSEN TEKEMISEEN JA PÄÄTÖSESITYKSEEN VALTUUSTOLLE. 

KAUPUNKIYMPÄRISTÖTOIMIALAN VIRKAMIESJOHDON ESITYS LUOPUA KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON PERUSTAMISESTA ON RISTIRIIDASSA KAUPUNGINVALTUUSTON VUONNA 2016 YKSIMIELISESTI HYVÄKSYMÄN ALOITTEEN KANSSA.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

LUONNONSUOJELUJÄRJESTÖT TOIVOVAT LAUTAKUNNAN ANTAVAN TUEN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON PERUSTAMISSELVITYSTYÖN JATKAMISELLE LAAJAN VE1-VAIHTOEHDON POHJALTA. EPÄTASAPAINOISTA TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA TULEE TASAPAINOTTAA TEETTÄMÄLLÄ VASTAAVAN TARKKUUSTASON SELVITYS PUISTON TOTEUTTAMISEN POSITIIVISTA TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA ETENKIN TERVEYSHYÖTYJEN OSALTA.