Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys päätöksentekoon

Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamista selvittävä esiselvitys on valmistunut ja julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Varsinaisen esiselvityksen lisäksi luettavana ovat kaupunkitaloudellisten vaikutusten arviointia sekä vuorovaikutuspilottia koskevat liiteraportit. Materiaalin voi tutustua täällä.

Esiselvityksen oli määrä tulla kaupunkiympäristölautakunnan päätöksentekoon jo huhtikuun alussa, mutta lautakuntakäsittelyä on toistaikseksi siirretty myöhäisemmäksi. Uudesta ajankohdasta tiedotetaan erikseen. Esiselvitysraportissa on edelleen mukana kolme alustavaa rajausvaihtoehtoa Helsingin kansalliseksi kaupunkipuistoksi eli VE1, VE2 ja VE3. Raportissa on hyvin vahvasti esillä myös vaihtoehto VE Nyky +, joka jättäisi kansallisen kaupunkipuiston kokonaan perustamatta ja pohjaisi sen sijaan nykytilanteeseen sekä lähinnä VISTRA-suunnitelmaan eli viheralueille pari vuotta sitten laadittuun viheralueiden strategiseen kehittämiskuvaan. Mitään kansalliseen kaupunkipuistoon liittyvää oikeudellisesti vahvaa jatkuvuuden ajatusta ei tähän vaihtoehtoon sisältyisi.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on ollut mukana Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeessä aloitteen allekirjoittajana noin kahdeksankymmenen muun helsinkiläisen yhteisön kanssa. Helsyn edustajia on myös osallistunut esiselvityksen parivuotisen valmistelun yhteydessä järjestettyihin asiantuntijatyöpajoihin. Kannanotoissaan Helsy on kannattanut laajaa idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuvaa rajausvaihtoehtoa VE1, johon sisältyisi merkittävä osa Helsingin arvokkaista laajoista luontoalueista. Lisätietoja kansallisen kaupunkipuiston konseptista ja prosessista Helsingissä löytyy mainitun kaupungin hankesivun lisäksi KKPH! -liikkeen omilta nettisivuilta.

https://helsy.creamailer.fi/email/5e9979e58569c [7]