Katsele esityksen 41 kuvaa, klikkaa esitys auki yltä

Onko Helsingissä ainesta kansalliseksi kaupunkipuistoksi ?

 

11.3.2015
HTC
Jukka-Pekka Flander
Ympäristöneuvos, YM/
Veli-Pekka Kantanen

Kuvat: J-P. Flander

 

Kansallinen kaupunkipuisto maankäyttö- ja rakennuslaissa

(MRL 132/1999), muutos 2009

MRL 68 § Kansallinen kaupunkipuisto
Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden (muut. 2009), historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto.