Helsinkipuisto

Karttaan on piirretty Helsinkipuisto (sininen) sekä sen kanssa päällekkäin menevät yleiskaavaehdotuksen 2016-2050 rakentamisalueet (punainen). Alkuperäiset kaupungin kartat eivät ole tarkkoja, joten tämäkin kartta on suuntaa-antava.

Helsinkipuiston alue säilytetään elinvoimaisena ja yhtenäisenä. Puiston sitovaa aluerajausta tarkennetaan tarvittaessa seuraavien yleiskaavojen laatimisen yhteydessä.” – Kaupunginsuunnittelulautakunta, 7.2.2012


Avaa kartta isompana

Toteutus: Otto Miettinen

Lähteet:

Heinänen, J. (2012) Helsinkipuisto – yleissuunnitelma. Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston julkaisuja 2012:2 [PDF]

Yleiskaavaehdotuksen kaavakartta 6.10.2015 [PDF]