Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.2.2017 kokouksessaan yksimielisesti valtuutettu Jarmo Niemisen ja 53 muun valtuutetun tekemän aloitteen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin sekä puiston perustamisselvityksen käynnistämisen.

Ponsi1: vuoden 2017 aikana (pdf)

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet aloittaa kansallisen kaupunkipuiston
perustamisselvitys vuoden 2017 aikana.

Ponsi2: kysely kaupunkilaisille (pdf)

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hyväksyessään aloitteen selvitetään mahdollisuudet järjestää perustamisselvityksen yhteydessä kysely kaupunkilaisille siitä, mitä helsinkiläiset kaupunkimetsät ja -puistot ja kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille merkitsevät.

Kaupunginhallitus käsitteli asian toimeenpanoa 27.2.2017. Se kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, kaupunginmuseota ja ympäristökeskusta aloittamaan kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen laatimisen. Lisäksi perustamisselvitystyöstä tehdään pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutustoimintamallissa. Se tarkoittaa, että kaupunkilaisilla ja kaikilla sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua perustamisselvityksen tekemiseen.