Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike järjesti keskiviikkona 26.10. kysely- ja keskustelutilaisuuden kansallisen kaupunkipuiston merkityksestä Helsingille.

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen tavoitteena on laaja, idästä länteen ja pohjoisesta etelään ulottuva sormimainen, viheryhteyksien verkottama kaupunkipuisto. ”Se turvaisi Helsingin kehitysvaiheille ja luontoympäristölle merkittävimmät alueet ja määrittäisi alueiden hoidon ja käytön arvojen mukaisesti”,  KKPH!-liikkeen Eeva Kuuluvainen toteaa.

Kansallinen kaupunkipuisto koostuisi Helsingille ominaisista ja jo olemassa olevista kaupunkirakenteen osista: saarista ja merenrannoista, Vantaanjoen ja kaupunkipurojen varsista, puistojen ja luonnonmetsien mosaiikista sekä kulttuuriympäristöjen ja arkkitehtuurikohteiden muodostamasta eheästä verkostosta.

Keskusteluun osallistunut Susanna Lappalainen Hämeenlinnan kansallisesta kaupunkipuistosta kertoi kaupunkipuistolla olevan merkittävää matkailu- ja imagoarvoa. ”Puisto on säilyttänyt esimerkiksi Hämeenlinnan upeat rannat kaikkien käytössä ja kaikkien iloksi”. ”Ihmiset vaihtuu, mutta asuinympäristön arvot pysyy”, totesi Mari Helín Turun kansallisesta kaupunkipuistosta.

Eki Karlsson Suomen Ladusta esitti, että ”kansallisen kaupunkipuiston tärkein tehtävä on toimia kaupunkilaisten helposti saavutettavissa olevana olohuoneena. Rakennetun ympäristön ja erilaisten viheralueiden muodostama mosaiikki on houkutteleva ympäristö arkiulkoiluun. Siten se vaikuttaa myös ihmisten hyvinvointiin.” Kansallinen kaupunkipuisto auttaisi myös vastaamaan tulevaisuudessa kasvavaan virkistyskäytön kysyntään. ”Kaupunkipuisto turvaisi tärkeimmät viheralueet ihmisten virkistyskäyttöön”, Karlsson lisäsi.

Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä oikoi puheenvuorossaan virheellisiä tietoja Tukholman kansallisesta kaupunkipuistosta. Se on perustettu valtion toimin erillisellä lailla. Suomessa kansallinen kaupunkipuisto perustetaan aina kaupungin aloitteesta ja suunnitelmien pohjalta.

Valtuustoaloite Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksestä käsitellään marraskuussa kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Suomessa on nyt kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa. Ne sijaitsevat Hämeenlinnassa, Turussa, Porissa, Porvoossa, Forssassa, Heinolassa, Kotkassa ja Hangossa.

Selvityksen tekemisellä on kansalaisten vahva tuki. Sitä kannattaa 2/3 kaupunginvaltuutetuista, yli 6 000 adressin allekirjoittanutta yksityistä kansalaista ja 79 erilaista yhdistystä ja yhteisöä.

Kuvassa kyselytunnin paneelikeskustelijoita (vasemmalta oikealle apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki, ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä, suunnittelija Susanna Lappalainen Hämeenlinnan kaupungista, luontokeskuksen johtaja Tom Selänniemi Luontokeskus Haltiasta ja toiminnanjohtaja Eki Karlsson Suomen Ladusta).  Kuva Pete Lipponen.

posti@kaupunkipuisto.fi
www.kaupunkipuisto.fi