Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry on myöntänyt HIljan päivänä 8.10.2016 Hiljainen haavanlehti -palkinnon Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeell hyvästä toiminnasta hiljaisen ääniympäristön puolesta.

HILJAISUUTTA ON TÄRKEÄÄ SUOJELLA MYÖS KAUPUNGEISSA

Hiljaisuutta tarvitaan vastapainoksi meluisalle ympäristölle.img_2702_haavanlehtipalkinto
Lähiviheralueet ovat tärkeitä hiljaisuuden keitaita ja niiden säilyminen
on turvattava. Perustamalla Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto
voidaan edistää hiljaisuuden suojelua. Hiljan päivä (8.10.) on Suomen
luonnonsuojeluliitossa hiljaisuuden teemapäivä.

”Helsingin viheralueet ovat korvaamattoman arvokkaita kaupunkilaisten
arjessa. Rauhan ja hiljaisuuden kokeminen luonnossa virvoittaa ja lisää
hyvinvointiamme. Meille rakkaat luontoalueet on säilytettävä
lapsillemmekin. Siksi tarvitsemme Kansallisen kaupunkipuiston
Helsinkiin!” sanoo Eeva Kuuluvainen, joka on yksi liikkeen perustajista
ja kuntalaisaloitteen tekijä. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin
-liikkeeseen on liittynyt jo 79 yhteisöä ja yli 6000 ihmistä. Uudenmaan
piirikin on allekirjoittanut aloitteen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri jakaa vuosittain Hiljainen
haavanlehti -palkinnon hiljaisuuden hyväksi tehdystä työstä. Tänä vuonna
se luovutettiin Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeelle.
Tämän tavoitteen toteutuminen lisää mahdollisuuksia nauttia luonnosta,
kulttuuriperinnöstä ja hiljaisuudesta.

”On hienoa, että asukkaat puolustavat lähiluontoa! Helsingissä on
valtava paine rakentaa luontoalueille. Toisaalta luontokokemusten ja
hiljentymisen merkitys on kasvanut, koska ympäristö on teknistynyt.
Varsinkin lasten on hyvä päästä melusta hiljaisuuteen.
Lähivirkistysalueet ovat tässä mielessä ensiarvoisen tärkeitä. Luontoon
pitäisi päästä joka kotiovelta ilman autoa!” vaatii piirin
toiminnanjohtaja Ursula Immonen.

”Kansalliset kaupunkipuistot ovat hyvä keino turvata merkittäviä luonto-
ja kulttuuriarvoja kaupungeissa. Tunne siitä, että lähimetsää ei olla
heti rakentamassa, on tärkeä asukkaille. Toisaalta on aivan mahdollista
rakentaa Helsinkiin uusia asuntoja tuhoamatta lähiluontoalueita. Nyt
pitää saada päättäjätkin luonnon puolelle!” jatkaa Immonen.

Hiljaisuuden edistämiseksi tulee käyttää mahdollisimmin monia keinoja.
Parasta on puuttua melun aiheuttajiin. Esimerkiksi autoilun
vähentäminen, rengasvalinnat ja alemmat ajonopeudet vähentävät melua
kustannustehokkaasti. Maakuntakaavaan pitää saada merkintä hiljaisista
alueista, jotta laajat hiljaiset alueet säilyvät. Uudenmaan piiri jatkaa
työtä hiljaisuuden puolesta.

Lisätietoja:

– Ursula Immonen, puhelin 044 258 0598, Suomen luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja