2017
 • 22.2 Helsingin kaupungin valtuusto teki yksimielisen päätöksen, selvittää kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin!
 • 15.3 Kaupunki perustaa ohjaus ja työryhmän selvitystyölle jossa Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike on aktiivisesti mukana
 • 20.5 Kampissa, kaupunkilaiset valitsivat omat kulttuuri-, luonto- ja deittikohteensa
 • 12.6 Helsinkipäivänä selvitystyön alkupamaus Balderin salissa
 • 28.9 I työpaja, LUONTO ja MAISEMA
 • 15.10 – 17.12 karttakysely Helsinkiläisille
 • 26.10 II työpaja, HISTORIA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖT
 • 23.11 III työpaja, ELÄMYKSIA, KOKEMUKSIA JA HYVINVOINTIA
 • I – III työpajojen alustukset ja tulosten yhteenvedot
2018
 • 11.1 IV työpaja, SUUNNITTELU- JA TARKASTELUALUEET, jatkotyöpaja 8.2.
 • 22.3. V työpaja, alustava teema KKP:N TULEVAISUUS JA VAIKUTUKSET
 • 5.4. AVOIN KOMMENTOINTITILAISUUS helsinkiläisillä mahdollisuus tutustua perustamisselvityksen luonnoksiin ja kommentoida niitä
 • Toukokuu, esiselvitys valmistuu
 • Kesäkuu Kaupungin työryhmän selvitys esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle. Lautakuntakäsittely: päätös säilytettävistä arvoista ja alustava tarkastelualue
 • Kesällä pyydetään lausuntoja
 • Syksyllä kaupunginhallituksen käsittely ja päätös jatkosta
2019
 • Jos valtuuston päätös on myötämielinen, tekee kaupunki käyttö- ja hoitosuunnitelman sekä hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta
 • Ympäristöministeriö hyväksyy kaupungin hakemuksen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman