lapset-ja-metsa-2Voisiko Helsingin kansallisesta kaupunkipuistosta tulla kaikille avoin elinikäisen oppimisen oppimisympäristö? Muun muassa  tätä pohdittiin, kun KKP!-ryhmä vieraili kaupungin opetus- ja varhaiskasvatusvirastissa syyskuussa.

Uusi opetussuunnitelma johdattaa koululaiset ulos luokkahuoneista ja koulurakennuksista. Helsingissä koko kaupunki on tästä eteenpäin kaikkien koululaisten yhteinen luokkahuone. Opetussuunnitelman toinen keskeinen teema on ilmiöoppiminen, jossa hahmotetaan erilaisia  ilmiöitä ilman oppiaineiden rajoja.

Kummassakin  virastossa nähdään kansallinen  kaupunkipuisto mahdollisuutena  houkutella lapset ja nuoret, sekä myös aikuisopiskelijat, kokemaan ja tutkimaan kaupunkiluontoa ja kulttuuriympäristöjä.  Digitaalisuus, joka sekin on opetussuunnitelman kantavia sisältöjä, kutsuu kaikkia puiston käyttäjiä, muun muassa koululaisia, opettajia, museoita, yrityksiä, yhdistyksiä ja retkeilijöitä  jakamaan kokemuksiaan ja tietojaan, jotka hyödyntävät kansallisen kaupunkipuiston sisältöä.

Kun koko kaupunki on luokkahuone, tarvitsevat retkeilevät  koululaiset ja päiväkotilapset pohjoisessa ilmastossamme myös  työskentely- ja levähtämistiloja.  Siksi kansalliseen kaupunkipuistoon syytä luoda olla vapaasti lainattavien tilojen verkosto.

Elinikäinen oppiminen  vaatii kansalliselta kaupunkipuistolta myös saavutettavuutta ja uusia ratkaisuja, että myös henkilöt, joille liikkuminen on hankalampaa kuin suurimmalle osalle meistä, pääsevät nauttimaan kaikille yhteisestä olohuoneesta .

Jos koko kaupunki on luokkahuone, kansallinen kaupunkipuisto on löytöretki luontoon ja kulttuuriin, mutta myös virkistyksen ja  rauhoittumisen  nurkkaus. Olisi hienoa, jos Helsinki loisi Ulos luokkahuoneista vihreään luontoon ja kaupungin aarteiden äärelle -ajattelusta ja sen toteuttamisen tukemisesta itselleen kiinnostavan, kansainvälisen brändin.