Helsingin kaupungin järjestämässä karttatyöpajassa torstaina 1.3. Kansakoulukadun kokoushuoneessa. Koolla oli kaupungin kutsuma asiantuntijajoukko kaikkiaan n. 25 henkeä. Osallistujista enemmistö oli kaupungin omaa henkilöstöä. KKPH!-liikkeen piiristä osallistujia oli kahdeksan.

Työpajassa neljän pienryhmän tehtävänä oli hahmotella kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualuetta koko kaupungin laajuiselle karttapohjalle ja keskusta-aluetta suurempi mittakaavaiselle pohjalle Karttapohjalla oli himmeinä merkintöinä Keskuspuisto, Helsinkipuiston alue, syksyisen karttakyselyn tuloksista koottu kartta sekä ns. arvotihentymäkartta luonto- ja kulttuuriympäristöarvoista. Työpajassa hahmoteltiin karkealla viivalla tarkastelualuetta. Kyse oli tarkastelualueen ensimmäisestä ”sormiharjoittelusta”

Pienryhmien tehtäväksianto:
-Merkitkää kukin kaikkien ryhmäläisten hyväksymä osa-alue karttaan mustalla suurpiirteisellä tussirajauksella ja numeroikaa osa-alueet
-Jos jonkin alueen kohdalla ei ole vielä esimerkiksi kaavallisia tms edellytyksiä sisältyä tarkastelualueeseen, mutta sillä voisi olla tulevaisuuden potentiaalia kaupunkipuiston osana, niin merkitkää se optioalueeksi sinisellä tussilla
-Jos ette ole yksimielisiä tarkastelualueen tai optioalueiden rajauksista niin merkitkää erimielisyyttä herättävät alueet punaisella

Osallistujat jakautuivat neljään pienryhmään, joilla kaikilla oli em. tehtävä. Lisäksi ryhmiltä pyydettiin painotettu näkökulma seuraavasti:
1. Ryhmä;  Luonto
2. Ryhmä;  Rakennettu ympäristö / historia
3. Ryhmä; Puistot, maisema- ja kulttuuriympäristöt
4. Ryhmä; Meri, rannat, saaristo

Raisa Kiljunen-Siirola kertoi työpajan lopuksi, että ehdotus kansallisen kaupunkipuiston alustavasta tarkastelualueesta tehdään tämän työpajan tuloksia hyväksikäyttäen seuraavaan kkp-työryhmän kokoukseen, joka pidetään 22.3.  Alustava tarkastelualue määritellään osaksi kansallisen kaupunkipuiston esiselvitystä. Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättäisi kansallisen kaupunkipuiston esiselvityksestä kesällä. Lautakunnan päätöksen jälkeen kkp-esiselvitys lähetetään lausunnolle. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa syksyllä.

Tässä ryhmien karttaharjoitelmat:

Ryhmä 1;  Luonto

 

 

 

 

 

Ryhmä 2
Rakennettu ympäristö ja historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmä 3 Puistot, maisema- ja kulttuuriympäristöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmä 4
Meri, Rannat, Saaristo