Helsingin kaupungin teettämän kaikille avoimen kansallista kaupunkipuistoa koskevan verkkokyselyn yhteenveto on valmistunut ja selailtavissa tästä linkistä

Tämä sähköinen karttapohjainen kysely oli avoinna kaikille verkossa 23.10.-17.12.2017. Vastaajia oli kaikkiaan 1419, karttapaikannusten määrä 12150.
Kyselyn toteutti käytännössä Mapita Oy.

Aineisto ilmestyy lähitulevaisuudessa Mapita Oy:n sivuille interaktiivisena Carto-karttana sekä avoimena datana koodareille ja muille kiinnostuneille.