päätöksellään 15.3.2017 (johtajisto)

Ohjausryhmän jäsenet ovat:

Mikko Aho pj. virastopäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto
Raimo K. Saarinen kaupungininsinööri, rakennusvirasto
Esa Nikunen ympäristöjohtaja, ympäristökeskus
Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja, liikuntavirasto
Tiina Merisalo museonjohtaja, kaupunginmuseo
Rikhard Manninen yleiskaavapäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto
Saila Machere yksikön päällikkö, kaupunginkanslia

Ohjausryhmän tehtävänä on käynnistää kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö vuoden 2017 aikana.
Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin kansallisen kaupunkipuiston sisältöä koskevat helsinkiläiset piirteet, alustavat rajausedellytykset, kaavalliset valmiudet ja edellytykset, suhde uuden yleiskaavan arvioituun muuhun maankäyttöön sekä tunnistetaan lisäselvitystarpeet ja hankkeen hyötyjä ja haittoja.

Tässä linkissä päätös kokonaisuudessaan