Kaupungin järjestämien kolmen työpajan alustukset ja tulokset nyt luettavissa kaupungin sivulla:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/Tyopajat/