Kaupungin strategiaa valmistellaan elo-syyskuussa kaupunginhallituksessa. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike on tehnyt kaikille valtuustoryhmille kansallista kaupunkipuistoa koskevan ehdotuksen liitettäväksi tähän strategiaan. Kaupunginvaltuusto päättää strategiasta syyskuussa.

Tässä ehdotuksemme:

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen Helsinkiin

 Helsingin kaupunginvaltuusto teki 22.2.2017 yksimielisen päätöksen kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyön aloittamisesta vuoden 2017 aikana. https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-006233/. Selvitystyö tehdään yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa osallisuuspilottina.

Kansallisen kaupunkipuiston suunnittelu ja perustaminen on strateginen asia. Se koskee kaupungin hallintokuntia, elinkeinoelämää, järjestöjä sekä helsinkiläisiä. Suunnittelutyöhön ja vuorovaikutukseen varataan tarvittavat resurssit. Selvitystyö tehdään niin, että valtuusto voi tämän valtuustokauden aikana päättää asiasta.