Vuoden 2018 aikana on hahmoteltu kansallisen kaupunkipuiston alustavaa rajausta. Kaupungin hahmottelemat kolme alustavaa luonnosvaihtoehtoa alustavaksi tarkastelualueeksi olivat kommenteilla lokakuussa 2018 järjestetyssä verkkokeskustelussa. Vaihtoehto 1 sai selvästi eniten kannatusta kyselyn perusteella. Tämä vaihtoehto noudattelee yksimielisesti hyväksytyn valtuustoaloitteen sisältöä.
Alla linkit vaihtoehtoihin 1-3:

Vaihtoehto 1 laaja rajaus

Vaihtoehto 2 Tiivis rajaus

Vaihtoehto 3 Merellinen rajaus

KKPH!-liikkeen piirissä on vuonna 2018 muodostettu omaa näkemystä alustavasta tarkastelualueesta 
KKPH!:n näkemys noudattelee liikkeen päämäärää ja yksimielisesti hyväksytyn valtuustoaloitteen sisältöä. Karttaa tulee tarkentaa ja täydentää joidenkin kulttuuriympäristöjen osalta. Itä-länsisuuntaiset poikittaisyhteydet ja kaupunkipurot tulee ottaa huomioon jatkotyössä. 

Tästä katseluversio

Tästä tulostusversio (10MB .pdf)