Helsingin kaupungin johtama kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyö etenee vauhdikkaasti  Asiantuntijatyöpajat käynnistyvät 28.9. luonto ja maisema teemalla. Sähköinen karttakysely helsinkiläisille on auki lokakuun puolivälistä joulukuulle. Syyskuun lopussa avataan myös perustamisselvityksen kotisivu www.hel.fi/kaupunkipuisto. KKPH!-liike on aktiivisesti mukana perustamisselvitystyössä. Tarkempaa tietoa työn etenemisestä saa KKPH:n syyskuun uutiskirjeestä.

Kokousessa myös suunniteltiin valtuustoryhmien ja pormestareiden ja toimialajohtjajien kontaktointia sekä karoitettiin asiantuntijoita kaupungin tuleviin kkp-työpajoihin.

Ryhmätyönä pohdittiin Helsingin ainutlaatuista luontoidentiteettiä. Työn tulokset toimitettiin myös kaupungin kkp-työrymälle tiedoksi ja I työpajan oheisaineistoksi.

KKPH!-kokoukseen 20.9. Laituillr osallistui 20 aktiivista helsinkiläistä eri puolilta kaupunkia.

Seuraava KKPH!-kokous on 12.10. klo 17 Laiturilla