10 KKPH!-aktiivia kokoontui to 7.4. Viikin HTC:ssä. Yhdessä saatiin paljon aikaiseksi:
– Sovittiin, että jokaisen valtuustoryhmän jäseniä kontaktoidaan ja autetaan laatimaan yhteisen valtuustoaloitteen KKPH! -kuntalaisaloitteen pohjalta. Valtuustoaloite pyritään pyritään saamaan valtuuston kokoukseen 11.5. tai 25.5. Eeva koordinoi.
– Sovittiin, että KKPH! -liiken osallistuu Keskuspuiston Karnevaaliin 24.4. klo 11-15 yhdessä Keskuspuiston puolesta -liikkeen kanssa. Aktiiviryhmää pyydetään mukaan kertomaan KKPH!:sta ja keräämään aloitteeseen allekirjoittajia. Marja koordinoi.
– Sovittiin, että jatketaan KKPH!:n esitteen valmistelua yhdessä Jssuomen kanssa. Potentiaalisista mainostajista voidaan saada yhteistyökumppaneita myös jatkossa. Esite on KKPH! -liikkeelle näin maksuton.
– Valmisteltiin KKPH!:n välietappi -tilaisuutta, joka pidetään 4.5. klo 16.00-17.30 Eurooppasalissa Malminkatu 16. Tilaisuuteen osallistuu europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja kansanedustaja Pertti Salolainen. Muita kutsuttavia ovat mm. kansanedustaja Pekka Haavisto, presidentti Tarja Halonen, taitelija Jussi Heikkilä. Tilaisuuteen kutsutaan myös Helsingin valtuutetut, kaikki kuntalaisaloitetta tukevat yhteisöjen edustajat (76) sekä KKPH!-aktiivit. Tilaisuus on avoin muullekin väelle. Sovittiin, että 4 hengen valmisteluryhmä jatkaa tilaisuuden valmistelua. Ennakkokutsut lähetetään kaikille mahdollisimman pian.
– Sovittiin, että Kokoomuksen valtuutosryhmän tapaamiseen osallistuu 7 henkilöä. Seuraavassa kokouksessa sovitaan, miten Helsingin virastojen johtoa informoidaan KKPH!-aloitteesta ja Suomi100-hankehakemuksesta.
– Seuraava kokous pidetään 12.4. klo 18-20 Rikhardinkadun kirjastossa

Kiitos kaikille osallistujille!