Vallilan kirjastossa, Päijänteentie 5. Nyt keskustellaan kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualueesta. Lisäksi  pohditaan, miten kkp-esiselvityksen sisältöön ja päätöksentekoon voidaan kevään aikana vaikuttaa.
Tervetuloa!

Kokouksen aiheina:
1) Kansallisen kaupunkipuiston tarkastelualue
Ohessa kaupungin 1.3. pitämän karttatyöpajan tulokset
Kokouksessa esitellään myös KKPH!-liikkeen hahmotelma tarkastelualueeksi. Se on koottu aikaisempien kokoontumisten ja kaupungin karttatyöpajan keskustelujen pohjalta.
2) Miten kkp-esiselvityksen sisältöön ja päätöksentekoon vaikutetaan? Sovitaan kevään toimenpiteistä.
3) Muut asiat
4) Seuraava kokous