ASIA: Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys

Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen,

Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys ja jatkotoimenpiteet- asia pantiin pöydälle kaupunginhallituksen
kokouksessa 14.6.2021

Me allekirjoittaneet tahot esitämme, että Helsingin kaupunki jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä.

Kaupunkikeskustan ja muiden kulttuuriympäristöjen liittyminen kansalliseen kaupunkipuistoon tarkentuu jatkotyössä.
Helsingin oma valmisteilla oleva kulttuuriympäristöohjelma ja arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, kaupungin tuore Helsingin Merellinen
strategia 2030, äskettäin hyväksytty LUMO-ohjelma sekä Helsingin Viher -ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma VISTRA
luovat hyvän perustan kansallisen kaupunkipuiston suunnittelulle. Jatkovalmistelua on luontevaa tehdä jo kertyneen aineiston pohjalta.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -hankkeella on laaja kannatus Helsingissä: 81 kaupunginosayhdistystä ja luontojärjestöä sekä
tuhannet helsinkiläiset kannattavat kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen jatkamista ja toivomme, että asukasyhteistyö jatkuu.

Helsingissä 18.6.2021
Kunnioittavasti,
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike
puolesta
Eeva Kuuluvainen ja Riitta Korhonen

Hanna-Kaisa Siimes

Puheenjohtaja
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
Pirjo Tulikukka
Toiminnanjohtaja
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
Antti Halkka
Puheenjohtaja
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
Emilia Pippola
Järjestösihteeri
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
Aleksi Mikola
Puheenjohtaja
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
Eki Karlsson
Toiminnanjohtaja
Suomen Latu ry