Kansallista kaupunkipuistoa koskeva valtuustoaloite tehtiin 25.5.  Sen allekirjoitti 54 valtuutettua eli yli puolet kaikista valtuutetuista. Aloite on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle kaupungin eri virastoihin. Aloitetta käsitellään kaupunginvaltuustossa 30.11.2016.

valtuustoSitä ennen asiaa käsittelevät seuraavat lautakunnat; kaupunkisuunnittelu- , yleisten töiden lautakunta, kiinteistölautakunta, ympäristölautakunta, kaupunginmuseon johtokunta ja opetuslautakunta 26.9. mennessä, Sen jälkeen kaupunginhallitus tekee asiasta esityksen valtuustolle.

Jos valtuusto päätyy siihen, että perustamisselvityksen valmistelu aloitetaan, asia siirtyy takaisin virastoille, ja jokin virasto nimetään valmistelun vastuuvirastoksi.