Valittiin yhdessä seuraavat tärkeät asiakokonaisuudet, joista keskusteltiin ja sovittiin jatkosta:

Yleiskaavaehdotuksen muistutuksen laatiminen:

 • Sovittiin, että Marja Leino koordinoi  yleiskaavamuistutuksen laatimisen pienryhmässä. Muistutus voidaan lähettää kaikille tukijatahoille tiedoksi. Lisäksi voidaan kannustaa aloitteen levittämiseen.

Kaupunginjohtajien kontaktointi:

 • Sovittiin yhteydenotot: Riitta Korhonen ottaa yhteyttä Sinnemäkeen ja Sauriin, Veli-Pekka Kantanen Rätyyn, Eeva Kuuluvainen Pajuseen ja Viljaseen. He sopivat keskenään lähetettävän sähköpostin sisällöstä.

Miten saadaan aloitteelle lisää tukijoita:

 • Tehdään juliste, jota voidaan jakaa. Otto Manninen lupasi taittaa julisteen ja miettiä sisällön (Otto Manninen + Marja Leino)
 • Lähestytään yhdistyksiä, että he aktivoituvat nimien keruuseen. Kontaktointi on puhelintyötä.
 • Tehdään sähköpostikirje, jossa ”täppä”, kun haluaa olla tukijana.
 • Paperiadressien niemenkeruu organisoidaan, seuraavassa kokouksessa. Marja käytännön koordinaattorina, kootaan pienryhmiä.
 • Paikallislehtiin juttuja

Karttaesityksen laatiminen:

 • Olli Hakanen tekee ehdotuksen seuraavaan KKPH!:n kokoukseen kansallisesta kaupunkipuiston rajauksesta sormiharjoitteluna. Tämän kartan käytöstä sovitaan sitten kokouksessa erikseen.

Ydinryhmän kasvattaminen:

 • Keskusteltiin tavoista, joilla ydinryhmään voidaan saada lisää jäseniä

Monikanavaisen viestinnän kehittäminen:

 • Tarvitaan viestintästrategia, joka selkiyttää mitä, miksi ja kenelle viestitään. Strategiaa valmistellaan pienryhmässä.
 • Oppilaitoksiin yhteys. Viestintään haetaan kumppaniksi opiskelijoita.