[Päivitys artikkeliin 14.8.2018: Erinomaisten hakijoiden joukosta valikoitui koordinaattoriksi Tanja Paananen - Tervetuloa jännittävään hankkeeseen!]

Etsimme Stadin yhteiset olohuoneet –hankkeen koordinaattoria keräämään ja  taltioimaan helsinkiläisten tarinoita ja vapaa-ajan toimintamuotoja Helsingin kulttuuriympäristöissä asukkaiden itsensä kertomana. Perimätietoa kerätään yhdessä 4 – 5 paikallisen yhteistyökumppanin kanssa kesän ja syksyn 2018 aikana.

Yhteistyökumppaneita innostetaan osallistumaan tiedonkeruuseen, jolloin aineistoa saadaan enemmän. Tietoa kerätään tilanteen mukaan videonauhoitteelle ja paperi- tai sähköisille lomakkeille. Tavoitteena on koota yhteen tietoa, miten eri ympäristöt on koettu ja mitä siellä on harrastettu vapaa-aikana eri aikoina. Näitä tarinoita kerätään paikallisten yhdistysten ja Helsingin kaupungin tarpeisiin, sekä mahdollisesti perustettavan kansallisen kaupunkipuiston tarina-arkistoon.

Jos olet valmistumisvaiheessa oleva kulttuurituottaja, media-alan tai yhteisöpedagogiikan osaaja, voisit olla juuri se henkilö, jota haemme. Videoinnin ja editoinnin osaaminen on hankkeessa välttämätöntä. Jos vielä lisäksi pystyt itsenäiseen, järjestelmälliseen hanketyöhön ja olet kouliintunut luontevaan käytännön yhteistyöhön erilaisten paikallisten yhdistysten kanssa, kannattaa Sinun ottaa meihin yhteyttä.

Koordinaattorin tehtävänä on hankkeen käytännön toteutus yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Koordinaattori:
– laatii hankkeen työsuunnitelman ja suunnittelee, miten tieto kerätään ja taltioidaan ja miten paikalliset yhdistykset saadaan yhteistyökumppaneiksi. Tavoitteena on tuottaa sekä videotallenteita että asukkaiden lomakkeelle kirjaamaa tietoa.
– valikoi ohjausryhmän tukena tiedonkeruuseen halukkaat yhteistyökumppanit ( 4 -5) paikallisista kaupunginosa- tai muista yhdistyksistä sekä suunnittelee ja toteuttaa paikalliset tiedonkeruumenettelyt yhdessä paikallisen kumppaneiden kanssa, esim. kyläjuhlien tai muiden paikallisten tapahtumien yhteydessä.
– laatii yhteenvedot kerätystä aineistosta ja toimittaa ne yhteistyökumppaneille ja lopuksi Helsingin kaupungille sopimuksen mukaan.
– tekee keräysmenetelmien ja –tilanteiden vertailun ja parhaiden käytäntöjen kuvauksen sekä loppuraportin rahoittajalle.

Työn voi aloittaa heinäkuun alusta.  Työn tekeminen ajoittuu kesäkuun lopusta vuodenvaihteeseen ja siihen on arvioitu kuluvan 2 – 3 kuukauden työpanos. Työaika on joustava ja riippuvainen yhteistyökumppaneiden järjestämien tapahtumien aikatauluista. Tapahtumat sijoittuvat yleensä viikonloppuihin.  Työ voidaan laskuttaa ostopalveluna tai se voi olla palkkioperustainen. Kaikkiaan palveluun tai työhön on varattu noin 6 000 euroa. Työ tehdään etätyönä.  Koordinaattorilla toivotaan olevan oma tietokone ja puhelin käytössään.

Suomen Latu toimii hankkeen hallinnollisena vastuuosapuolena. Ensivaiheen kumppaneina ovat Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kansalaisliike, Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. Paikallisia yhteistyötahoja ovat kaupunginosayhdistykset, siirtolapuutarhayhdistykset, jne.  Hanke on saanut tukea Museovirastolta.

Jos koordinaattorin tehtävä kiinnostaa edelleen, lähetä vapaamuotoinen hakemus meille osoitteeseen posti@kaupunkipuisto.fi viimeistään 15.6. Olemme varautuneet haastatteluihin
19.-20.6.2018.

Annamme lisätietoa mielellämme:
Eeva Kuuluvainen KKPH!-liike, puh: 0400 374 544
Marja Leino KKPH!-liike, puh: 050 596 8194
Anne Rautiainen, Suomen Latu, puh: 050 545 6539 (11.6. alkaen)

Liitteestä löydät lisätietona hankehakemuksen tiivistelmä Helsingin olohuoneet – kulttuuriympäristöt asukkaiden vapaa-ajan tarinoiden ja toiminnan areenoina