Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kuntalaisaloite

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -ryhmä on käynnistänyt syyskuussa 2015 nimien keruun kaupunkipuistoa tukevan kuntalaisaloitteen tueksi. Aloite löytyy viralliselta kuntalaisaloite-sivustolta, jossa sen voi käydä allekirjoittamassa sähköisesti:
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2057

Kuntalaisaloitetta voi tukea myös keräämällä henkilökohtaisesti nimiä paperilla sen tueksi 10.11.2016 asti. Myös esimerkiksi kirjastojen kanssa voi sopia nimien keruusta. Ohessa tätä tarkoitusta varten esittelysivu ja allekirjoituslista.

Allekirjoituslistoihin on tärkeää ruksia allekirjoittajan kotipaikkakunta, sillä virallisen kuntalaisaloitteen kohdalla koti- ja ulkopaikkakuntalaiset erotellaan. Silti myös Helsingin ulkopuolella asuvien tuella on merkitystä!

Allekirjoituslistat voi palauttaa osoitteeseen:
Eeva Kuuluvainen
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike
Poste Restante
00880 Helsinki

 

  Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kuntalaisaloitteen teksti

Me allekirjoittaneet äänioikeutetut helsinkiläiset esitämme, että kaupunki ryhtyy vuoden 2016 aikana toimiin kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin.

Kansallinen kaupunkipuisto on arvokkaiden luonto- ja vesialueiden sekä kulttuuriympäristöjen muodostama yhtenäinen kokonaisuus – kaupunkilaisten yhteinen olohuone. Kansallinen kaupunkipuisto suojelee sitä, mikä on Helsingissä arvokkainta. Suomeen on perustettu jo kahdeksaan kaupunkiin kansallinen kaupunkipuisto. Nyt on oikea aika perustaa sellainen myös Helsinkiin!

Helsingissä on paljon upeita kohteita, jotka täyttävät kansallisen kaupunkipuiston kriteerit, kuten kulttuurihistorialliset ympäristöt ja arkkitehtuuri, meren rannat ja saaristo, luonnonmetsät ja virkistysalueet, Vantaanjoki ja kaupunkipurot. Näistä alueista kaupunki koostaa yhteistyössä asukkaiden ja muiden asianosaisten kanssa kaupunkipuiston rajauksen. Hakemuksen kansallisesta kaupunkipuistosta tekee Helsingin kaupunki ja päätöksen ympäristöministeriö.

Kansallinen kaupunkipuisto kertoo Helsingin tarinan Vantaanjokisuun pikkukylän kasvusta monimuotoista luontoa, kulttuuria ja historiaa kunnioittavaksi, viihtyisäksi ja elinvoimaiseksi pääkaupungiksi.