MILLAINEN MERKITYS KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON PERUSTAMISELLA OLISI HELSINGILLE?

Helsingin kaupunki järjestää verkkokeskustelun kansallisesta kaupunkipuistosta 22.-26.10.

Tässä kaupungin ennakkokutsu tähän verkkokeskusteluun:

”Meille olisi tärkeää kuulla näkemyksiä siitä, millainen merkitys kansallisen kaupunkipuiston perustamisella olisi Helsingille? Pohdimme myös, tulisiko valmistelua jatkaa mahdollisimman laajan vai suppean kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi vai luopua hankkeen jatkovalmistelusta kokonaan? Puuttuuko keskustelusta mielestäsi jotakin näkökulmia?
Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt yksimielisesti että kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin tulee selvittää. Olemme alustavasti arvioineet hankkeen vaikutuksia ja hahmottaneet kolme vaihtoehtoista etenemistapaa.
Tule tuomaan oma näkökulmasi keskusteluun. Kutsumme keskusteluun eri alojen asiantuntijoita, etujärjestöjä, yrityksiä ja yhdistyksiä sekä tavallisia kaupunkilaisia. Keskustelua fasilitoidaan aktiivisesti ja siinä hyödynnetään Sitran kehittämää Erätauko- konseptia. Verkkokeskustelun tuloksia hyödynnetään vaikutusten arvioinnin viimeistelyssä sekä johtopäätösten tekemisessä.

Kansalliset kaupunkipuistot ovat kansallispuistojen urbaaneja serkkuja, joiden tavoitteena on säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina ja eheinä kokonaisuuksina. Tällä hetkellä Suomessa on yhdek-sän maankäyttö- ja rakennuslain kriteerit täyttävää ympäristöministeriön hyväksymää kansallista kaupunkipuistoa. Lisätietoa kansallisista kaupunkipuistoista saat keskustelualustalta sekä verkkosivuiltamme www.hel.fi/kaupunkipuisto.

Fasilitoitu verkkokeskustelu käydään ma 22.10. klo 8.00 – pe 26.10. klo 16 osoitteessa keskustelu.hel.fi. Lähetämme vielä muistutusviestin kun keskustelu aukeaa.

Lisätietoja: Juha-Pekka Turunen, p. 040 729 4842 juha-pekka.turunen@hel.fi

Tätä ennakkokutsua saa jakaa vapaasti. Tulemme tekemään myös FB -tapahtumakutsun,  jota voitte jakaa FB -sivuillanne.