Forssan kansallinen kaupunkipuisto

Kansallinen kaupunkipuisto-hanke esiteltiin ensimmäisen kerran Forssan kaupungin ja Hämeen ympäristökeskuksen kehittämiskeskustelussa 18.11.2004. Kokouksessa käsiteltiin alustavaa aluerajausta, jossa oli mukana puistoluettelo sekä historialliset kohteet. Keskustelussa käytiin läpi alueen mahdollisia laajennussuuntia Lamminrannan ja Vieremän suuntaan.

Forssan kaupungin ja Hämeen ympäristökeskuksen kehittämiskeskustelussa 25.5.2005 kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm esitteli hanketta. Kaupunkipuistorajausta oli laajennettu Vieremään ja Lamminrantaan. Toisaalta alueesta oli poistettu Pilvenmäen alue. Kansallisen kaupunkipuiston aluerajaus todettiin hankkeen minimipinta-alan täyttäväksi. Keskustelussa todettiin hanketta yleisesti pidettävän positiivisena asiana. Haasteita hankkeelle todettiin aiheuttavan alueelle kohdistuvat rakennuspaineet sekä yksityisomistuksessa olevien alueiden suuri määrä.

Kesällä 2005 maisema-arkkitehtiopiskelija Sirja Hakalan tekemän pohjatyön perusteella hanketta esiteltiin kaupunkilaisille Rakennusperintöpäivillä 9.9.2005 sekä yleisötilaisuudessa 14.9.2005, jolloin myös ympäristöministeriön ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander oli kertomassa kansallisen kaupunkipuiston verkostosta Suomessa ja EU:n alueella. 

Ympäristöministeriön ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander on tutustunut Forssan kansalliseen kaupunkipuisto-hankkeeseen 22.2.2005 ja 14.9.2005. Hän on myös esitellyt Forssaa mahdollisena kaupunkipuistokohteena Tarton juhlaseminaarissa 29.9.2005.

8.11.2005 ympäristölautakunta ja 9.11.2005 tekninen lautakunta ehdottivat kaupunginhallitukselle, että Forssan kaupunki lähtee valmistelemaan hakemusta kansallisen kaupunkipuiston saamiseksi alueelleen ja hankkeen valmisteluun tarvittava 10 000 euron määräraha varataan teknisen ja ympäristötoimen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2006.

Kansallisen kaupunkipuiston hakemiseen tarvittavaa esiselvitystä ja hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnosta laadittiin syksyn 2005 aikana Teknillisen korkeakoulun maisema-arkkitehtiopiskelijoiden harjoitustyönä.

Forssan kansallisen kaupunkipuiston sivut