Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto

Vuonna 2001 perustettu kansallinen kaupunkipuisto on yhtenäinen puistokokonaisuus Hämenlinnan keskustassa. Se on yli 6 km pitkä ja leveimmillään noin 5 km:n levyinen. Puiston maa-ala on noin 740 hehtaaria ja sen halkaisee kaupunkirakenteellisesti merkittävä Vanajavesi.

Vuosittain puiston rantareitillä käy ulkoilemassa noin 200 000 ihmistä.

Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston sivut

 

Keskustasta linnan kautta Aulangolle ulottuva kulttuuri- ja vihervyöhyke liittyy saumattomasti kaupungin pohjois- ja koillispuolisiin pelto- ja metsäalueisiin, jotka jatkuvat metsäisinä koilliseen Evon kautta aina Päijänteelle.