Hangon kansallinen kaupunkipuisto

Suomen eteläisimmän ja pinta-alaltaan suurimman kaupunkipuiston kokonaispinta-ala on noin 6300 ha, johon kuuluvat Hankoniemeä ympäröivät merialueet saarineen (noin 220 ha) ja mantereelta maa-alueita (noin 173 ha).

 

Hangon kansallisen kaupunkipuiston alue kuvaa hyvin koko kaupungin kehityshistoriaa sen perustamisesta 1874 näihin päiviin saakka. Kaupunkipuiston alue käsittää mantereella kantakaupungin radan eteläpuolisia puisto-, virkistys-, ranta-, luonnonsuojelu-, luonto-  ja Natura-alueita, kantakaupungin rakennus- ja kaavahistoriallisesti arvokkaita kaupunginosia, kortteleita ja katualueita.

Hangon kansallisen kaupunkipuiston sivut