Heinolan kansallinen kaupunkipuisto

Heinola sai kansallinen kaupunkipuisto-nimityksen toisena suomessa 6.5.00. Ympäristöministeriön myöntämä nimitys on valtakunnallinen tae hyvästä kaupunkiympäristöstä. Heinolalla on omaleimainen, muista kaupungeista erottuva identiteetti. se muodostuu kulttuuri-ympäristöstä ja luonnonalueista, jotka lomittuvat toisiinsa siten, että ne muodostavat valtakunnallisesti merkittävän kokonaisuuden.

Heinola haluaa vaalia kansallista kulttuuriperintöä, kansallismaisemaamme myös kaukana tulevaisuudessa.

Heinolan kansallisen kaupunkipuiston sivut