Kotkan kansallinen kaupunkipuisto

Kotkaan on perustettu Suomen seitsemäs kansallinen kaupunkipuisto, jonka erityispiirteitä ovat joki- ja meriluonto sekä teolliseen kehitykseen ja linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö. 

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu itäisen Suomenlahden merialueita, keskustan puistoja ja rakennettuja kortteleita sekä Kymijoen rantoja Korkeakoskelle ja Siikakoskelle asti. Alueen laajuus on noin 2400 hehtaaria.

Kotkan vahvuudet

Ekologisesti alue on monipuolinen. Alueella on suojelualueita, Natura-kohteita ja monipuolisia virkistyskäyttöön tarkoitettuja kohteita. Välittömässä läheisyydessä on kaksi kansallispuistoa.

Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu 29.9.2014.

Kotkan kansallinen kaupunkipuiston sivut