Sirpa Pietikäisen tuki kaupunkipuistolle

Sirpa Pietikäinen”Viherympäristöt ovat julkisia olohuoneitamme. Ne tarjoavat korvaamattomia ekosysteemipalveluja, kuten sadevesien imeytystä, pienhiukkasten sitomista ilmasta, puhdasta vettä, melun ja kuumuuden torjuntaa, suojaa tuulilta, luonnon monimuotoisuuden keitaita kasveille ja eläimille, hiilidioksidin sitomista ja virkistäytymisen paikkoja.

Kaupunkipuutarhat ovat paikkoja, joissa luonnon ja kulttuurin kerrokset tulevat asukkaille näkyviksi. Niiden kautta taataan luontoarvojen säilyminen seuraaville sukupolville. Siksi myös Helsingin kaupunkipuistohanke on tärkeä – ei ainoastaan meille vaan myös tulevaisuuden helsinkiläisille.”

– Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, Viherympäristöliiton puheenjohtaja