LÄHIMETSIEN MERKITYS HYVINVOINNILLE KOROSTUU POIKKEUSOLOISSA JA KUULUISIMPIEN RETKIKOHTEIDEN RUUHKAUTUESSA

Korona-aika nostaa asukkaita lähellä olevat monimuotoiset
lähimetsät arvoonsa, kun pääsiäisenä pelätään kaikkein
kuuluisimpien retkikohteiden ruuhkutumista. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON
UUDENMAAN PIIRI vetoaa kuntiin lähimetsien turvaamiseksi kaavoissa,
metsäsuunnitelmissa ja suojelualueita perustamalla.

Asukkaista kävelymatkan päässä olevien metsien merkitys ihmisten
virkistykselle ja terveydelle korostuu koronakriisissä. Pääsiäisenä
on pelätty harvojen kaikkein kuuluisimpien retkikohteiden
ruuhkautumista. Erityisen tärkeitä lähimetsät ovat Uudellamaalla,
jossa on eniten ihmisiä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri vetoaa alueensa kuntiin
asukkaiden lähimetsien puolesta. Luonnoltaan monimuotoisia ja
liikkumaan houkuttelevia metsiä tulee olla riittävästi ihmisten
lähellä.

Lähimetsät pitää turvata Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa ja kuntien
kaavoissa. Kuntien tulee säästää luonto- ja virkistysarvot myös
omien metsiensä metsäsuunnitelmissa.

Kunnat voivat perustaa metsistään luonnonsuojelualueita. Ne voivat
saada myös korvauksia METSO-ohjelmasta joko myymällä metsiään
valtiolle tai sopimalla korvauksista itselleen jäävien yksityisten
luonnonsuojelualueiden perustamisesta.

LUONNON JA VIRKISTYKSEN ARVOJEN VAALIMISTA EDISTÄISI UUDELLAMAALLA
MYÖS HELSINGIN KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON PERUSTAMINEN.

Lisätietoja