Helsinki tarvitsee kansallisen kaupunkipuiston

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.

Nyt on korkea aika nostaa Helsingin ainutlaatuiset luonto-, ulkoilu- ja kulttuuriympäristöt niille kuuluvaan arvoon. Kansallinen kaupunkipuisto on kestävä sijoitus näiden arvojen turvaamiseksi kiivaassa kaupunkirakenteen muutoksessa. Kaupunkipuisto ei estä kaupungin kehitystä ja lisärakentamista. Sen sijaan kaupunkipuisto tuo väljyyttä tiivistyvään kaupunkirakenteeseen ja yhdistää monimuotoiset kaupunkimetsät, puistot ja kauniit merenrannat kulttuurimaisemiin ja merkittäviin rakennusperintökohteisiin.

Kaikkien helposti saavutettavissa oleva kaupunkipuisto toimisi terveystehtaana, joka vahvistaisi helsinkiläisten yhdessä tekemisen mahdollisuuksia ja hyvinvointia. Luonnossa liikkuminen parantaa ihmisten mieltä ja kehoa, mikä puolestaan vähentää alati kasvavia sosiaali- ja terveysmenoja. Kansallinen kaupunkipuisto lisää myös urbaania luonto- ja hyvinvointimatkailua tuoden investointeja ja työpaikkoja kaupunkiin.
Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekeminen, jossa hyödynnetään kaupungin hallintokuntien asiantuntemusta yhteistyössä asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa, tuo demokratiaa kaupunkisuunnitteluun ja vahvistaa siten helsinkiläisten luottamusta vaikuttamisen mahdollisuuksiin asuinympäristössään.

Esitys kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksestä käsitellään Helsingin kaupunginvaltuustossa lähiviikkoina. Kahdeksan kaupunkia Suomessa on jo perustanut kansallisen kaupunkipuiston. Nyt on Helsingin vuoro!