Helsingin kansallisesta kaupunkipuistosta on tehty useita aloitteita vuodesta 1998 alkaen. Nyt on aika tehdä puistosta perustamisselvitys.

Kaupunginvaltuusto käsittelee lähiaikoina valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan, että Helsingin kansallisesta kaupunkipuistosta tehdään perustamisselvitys. Aloitteen on allekirjoittanut 2/3 kaupunginvaltuutetuista. Sitä kannattavat myös 79 yhteisöä, joista 52 on Helsingin kaupunginosayhdistyksiä. Lisäksi tuhannet helsinkiläiset ovat allekirjoittaneet vastaavan kuntalaisaloitteen. On hienoa, että kaupunginhallitus päätti 20.11. yksimielisesti esittää perustamisselvityksen tekemistä.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen päämääränä on laaja idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva kansallinen kaupunkipuisto. Puisto yhdistää maa- ja vesiyhteyden kautta villit kaupunkimetsät, vapaat merenrannat sekä ekologiset käytävät vanhoihin kulttuurimaisemiin ja merkittäviin rakennusperintökohteisiin.
Tällainen pääkaupungin vihreä olohuone lisää yhteisöllisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia.  Se on tärkeä osa opetusviraston ”koko kaupunki on koulua” -opetussuunnitelmaa. Turvatessaan monimuotoisia luontoalueita, kansallinen kaupunkipuisto mahdollistaa kaupungin kestävän kehittymisen ja terveellisen asuinympäristön. Se on myös ilmastollinen sijoitus ollen kaikkien saavutettavissa. Turismi kasvaa, sillä kaupunkiluonto on yksi Helsingin tärkeimmistä vetovoimatekijöistä.
Perustamisselvityksen tarkoituksena on tuottaa taustatietoa kaupunginvaltuuston päätöksentekoa varten. Selvityksessä määritellään kansallisen kaupunkipuiston sisältö, tavoitteet ja suhde kaupunkirakenteeseen. Lisäksi siinä tarkastellaan rajausvaihtoehtoja ja puiston tuottamia hyötyjä ja haittoja. Selvityksen tekee kaupunki yhteistyössä asiantuntijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.
Vasta perustamisselvitys antaa valtuutetuille riittävät eväät päättää Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.

Ursula Immonen, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja