Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginhallitus päätti tänään 21.11. kokouksessaan puoltaa yksimielisesti kansallista kaupunkipuistoa koskevaa valtuustoaloitetta. Päätöksessä esitetään valtuustolle, että kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä.

Päätöstekstissä todetaan:
”Kansallista kaupunkipuistoa koskeneen aloitteen allekirjoitti 54 valtuutettua. Lausunnot saatiin kuudelta eri lautakunnalta, jotka lausuivat hyvin toisistaan poikkeavalla tavalla. Jotta voitaisiin luoda pohja kaupunkipuistoa koskevalle yhteiselle näkemykselle, katsoo kaupunginhallitus, että kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitys on tehtävä. Perustamisselvityksen pohjalta voidaan päättää kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta tai perustamatta jättämisestä.”

Asian esittelijänä toimi apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki.

Koko esityslistateksti tässä:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2016/Kanslia_2016-11-21_Khs_41_Pt/7034CC94-A7B0-C2D1-B3AB-587212300001/V_30112016_Valtuutettu_Jarmo_Niemisen_aloite_kansa.pdf