Kaupunginvaltuuston 100v istuntoa ennen valtuutettuja kokoontui valtuustosalin ovien eteen, jossa kansallisen kaupunkipuiston työryhmä, KKPH! -liike ja Turun kansallisen kaupunkipuisto esiintyivät.

VALTUUSTOTAPAAMINEN 16.1.2019 KLO 15:30

Kansallisen kaupunkipuiston työryhmä ja KKPH!-LIIKE, johdanto Riitta Korhonen

(KKPH! eli) Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liike on kaikille avoin kansalaisverkosto, jonka päämäärää tukee 52 kaupunginosayhdistystä ja 30 muuta järjestöä.

Olemme toimineet kuusi vuotta päämääränä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin.

Toimintamme sai mahtavan tuen ja sysäyksen, kun valtuusto 22.2.2017 hyväksyi yksimielisesti valtuustoaloitteen, että kansallisesta kaupunkipuistosta on tehtävä perustamisselvitys.

Ja merkittävä päätös oli myös se, että kaupunginhallitus hyväksyi liikkeemme edustajat osallisuuspilottina mukaan esiselvitystyöryhmään. Töitä onkin paiskittu varsin ahkerasti: työryhmäkokouksia, työpajoja,  nettikeskusteluita ja yleisötapahtumia on järjestetty varsin runsaasti.  

Kuten tiedättekin, Kansallinen kaupunkipuisto sisältyy hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja taloussuunnitelmaan 2019 – 2022.  Strategian mukaan Kansallinen kaupunkipuisto-hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana tekeillä olevan selvityksen valmistuttua.  Nyt odotamme innolla esiselvitysraportin valmistumista ja sen käsittelyä mahdollisimman avoimesti.

Liikkeemme päämäärä on, että Helsinkiin perustetaan LAAJA,  ETELÄSTÄ – POHJOISEEN,  IDÄSTÄ – LÄNTEEN ULOTTUVA  VERKOSTOMAINEN  URBAANI  UUDEN  AJAN  KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO. l

Puisto tulee olemaan kannattava satsaus luontomatkailuun ja yrittäjyyteen sekä asukkaiden terveyteen tehostuvassa kaupunkirakenteessa. 

Se on
Helsingin
vetovoimatekijä,
tärkeä status,
kestävän kehityksen mukainen,
ilmaston muutosta hillitsevä brändi,
josta me kaikki voimme olla ylpeitä!

KKPH!-LIIKE – osio 2/3: KKPH!-liikkeen näkemys alustavasta tarkastelualueesta Pete Lipponen

Toistasataa helsinkiläistä on osallistunut kanssamme alustavan tarkastelualueen laadintaan – kartta on jaettu teille tulosteena, kaupunkipuisto.fi :n etusivulla on artikkeli, josta pääsee syventymään tarkastelualueeseen sähköisessä muodossa. 

KKPH!-liikkeen näkemys alustavasta tarkastelualueesta on lähes identtinen Helsingin kaupungin esiselvitystyöryhmän joulukuussa verkkodialogissa selvästi eniten ääniä saaneen Vaihtoehto ykkösen – laajan vaihtoehdon kanssa. 

Vaihtoehto täyttää kansalliselle kaupunkipuistolle asetetut kriteerit. Tarkastelualueella on jo nykyisellään kaavalliset suojeluedellytykset, tämä tarkoittaa sitä että Helsingissä on tehty sukupolvia töitä sen eteen että luomme kaupunkilaisillemme henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävät puitteet.

Nämä investoinnit ovat tuoneet jo nyt ruhtinaallisen tuoton. Nyt on meidän vuoro päättää minkälaisessa kaupunkiympäristössä huomisen helsinkiläiset elävät. 

lapsemme tulevat elämään maailmassa, jossa huikeet 80% elää kaupungeissa. Rakennamme uusia liikkumisen ja asumisen muotoja – maailman toimivinta kaupunkia. Tämä on yhdistelmä vuosisataista kulttuuriperintöä, sekä kaupunkiluontoa inspiraation ja terveyden lähteenä.

Kestävä kehitys tarvitsee suuntaviivoja. Kaupunkiluonto on hyvää bisnestä, kiinteistöt new yorkissa, central parkin lähistöllä on arvokkaampia. 

Ihmiset haluavat tätä ja tämä on järkevää yhteiskuntarakentamista. Meillä pitää olla selvät linjat siitä, minne kaupunki voi kasvaa, ilman että sen arvo heikentyy, tai yhteiskuntarauha järkkyy, tai että näytämme takapuolta ilmastonmuutokselle. 

prosessi on helppo, meillä on jo pian kymmenkunta kansallista kaupunkipuistoa ja määrä kasvaa koko ajan. kansainvälinen huomio kasvaa. Puisto on edullinen perustaa sillä alueet sille ovat jo valmiina, meidän tarvitsee ainoastaan linjata, että haluamme säilyttää arvot, ja kun tulevaisuudessa kehitämme näitäkin alueita, osaamme viedä kehitystä valitsemaamme suuntaan. 

Meillä on kaikki valta, Ministeriö ei voi muuttaa millään tavoin kaupungin hakemusta, tai aluerajausta, taikka kaupungin määräyksiä. Virkamiesvalmisteluna syntyneet määräykset, saavat ympäristöministeriöltä siunauksen. Käytännössä valtaosa määräyksistä annetaan kaupungin laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmalla.

Yhteistyö kantaa hedelmää. Liikkeen puolesta toivon että te arvon valtuutetut pääsette päättämään, yhdessä, tasapuolisesti kaikkien puolesta, kuten sukupolvet teitä ennen.

Ympäristäjärjestöt, Keijo Savola teksti

Pete luki tapahtumassa viimeisen kappaleen

Aateluus velvoittaa. Pääkaupunkiin on lopultakin syytä saada kansallinen kaupunkipuisto ja sen on syytä olla edustava.

Kansallista kaupunkipuistoa ei kannata tarkastella tulevien maankäyttövaihtoehtojen mahdollisena rajoittajana, vaikka se toki toimii myös eräänlaisena ”lapsilukkona” harkitsemattominta muutosta vastaan. Parhaimmillaan se takaa nykyisille ja tuleville helsinkiläisille viihtyisää ja monimuotoista elinympäristöä sekä turvaa keskeisen osan Helsingin luonto- ja kultuuriperinnön arvoista. Kansallinen kaupunkipuisto tukee myös Helsingin koko ajan kehittyvää matkailuelinkeinoa, joka vaatii myös luontoalueita.  

Mikä tahansa puiston rajaus tulee olemaankin, niin on syytä kunnioitttaa valtuustoaloitteeseen sisältyvää ajatusta laajasta puistosta, joka ulottuu ”etelästä pohjoiseen ja lännestä itään”. Tärkeä on myös kansallisen kaupunkipuiston ideaan keskeisenä sisältyvä ajatus kytkeytymisestä naapurikuntien laajempiin luonto- ja viheralueisiiin. Näistä syistä etenkään esillä olleet merellinen vaihtoehto sekä suppea vaihtoehto eivät ole toteuttamiskelpoisia.

KKPH-liikkeen laajapohjaisena yhteistyönä valmistelema rajausvaihtoehto (laaja +) on sellainen, että siihen sisältyy nähdäkseni edustava osuus Helsingin keskeisimmistä luontovahvuuksista. On hyvä tiedostaa se, että luontoarvojen näkökulmasta rajaus on jo valmis kompromissi, koska Östersundomin aluetta ei tarkastella siinä.

juuri nyt on se paras ja oikea hetki laittaa eri vaihtoehdot nähtäville, perinteiselle lausuntokierrokselle sekä myös alustavaan lautakuntakeskusteluun.